• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.png

Hydraulické filtry

80% poruch komponentů hydraulických systémů je způsobeno zvýšenou kontaminací nežádoucích nečistot v hydraulickém systému.


Hydraulické systémy nalezneme na mnoha různých zařízení. Systémy mají široký rozsah využití - od jednoduchých posilovačů řízení, převodovek pro nákladní automobily a autobusy až po komplexní systémy v zemědělských, stavebních, námořních a důlních aplikacích. Tyto systémy obsahují velmi přesně opracované součásti, které jsou velmi citlivé na opotřebení částicemi nečistot a je třeba je chránit.

Nečistoty se mohou dostat do hydraulického systému celou řadu způsobů:

 • Mohou vzniknou již při samotné výrobě hydraulického systému, nebo jeho komponentů
 • Špatnou kvalitou hydraulické kapaliny a nevhodnou manipulací při přečerpávacím procesu
 • Při provozu v prašném a znečištěném prostředí
 • K znečištění hydraulického systému dochází i při samotném provozu při tření pohyblivých částí a následném vytváření jemných částic, které obrušují pohyblivé části
Je vhodnější eliminovat nečistoty v počátku a předejít tak následným problémům, které mohou nastat. Fleetguard nabízí celou řadu sacích, zpětných, tlakových a záložních hydraulických filtrů, které pokrývají celou řadu aplikací.

Filtry Fleetguard splňují, nebo překračují požadavky originálních výrobců strojů a jsou navíc podporovány naší nepřekonatelnou globální zárukou pro Váš klid.

Nejčastější typy hydraulických filtrů:

 • Sací filtry - nachází se na vstupu do hlavního čerpadla a odfiltrovávají hrubé nečistoty
 • Zpětné filtry - tyto nízkotlaké filtry zachycují nečistoty z hydraulické kapaliny ještě před jejím vrácením zpět do hydraulicé nádrže
 • Vysokotlaké filtry - jsou umístěny za hlavním hydraulickým čerpadlem, jsou velmi jemné a zachycují nečistoty které by se jinak dostaly k nejdůležitějším komponentům a poničily by je. Tyto filtry musí zvládnout plný tlak systému
 • Off Line filtry - tyto filtry neposkytují přímou ochranu, mohou být namontovány na přání, nebo tam kde je míra znečištění vyšší, jako dodatečná filtrace 


Nothing Guards Like Fleetguard
Nothing Guards Like Fleetguard.
Tento web používá pouze technické soubory cookies